دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

 تور مجازی دانشکده سلامت و دین

تور مجازی دانشکده سلامت و دین

آغاز پویش سراسری در آغوش خدا

آغاز پویش سراسری در آغوش خدا

آغاز به کار فعالیت های مشاورین امین با ارائه خدماتی کاربردی

آغاز به کار فعالیت های مشاورین امین با ارائه خدماتی کاربردی

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی