آغاز پویش سراسری در آغوش خدا

آغاز پویش سراسری در آغوش خدا

آغاز به کار فعالیت های مشاورین امین با ارائه خدماتی کاربردی

آغاز به کار فعالیت های مشاورین امین با ارائه خدماتی کاربردی

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

کسب رتبه ممتاز نشریه دانش سلامت و دین

کسب رتبه ممتاز نشریه دانش سلامت و دین