اطمینان قلب در قرآن

" الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"(1)

 

اطمينان به معناى سكون و آرامش است، و اطمينان به چيزى به اين است كه آدمى با آن دلگرم و خاطر جمع شود و از ظاهر سياق برمی‌‏آيد كه صدر آيه بيان ذيل آيه قبل است، يعنى بيان جمله" من اناب"، و می‌‏فهماند انابه همان ايمان و اطمينان قلب است با ذكر خدا، البته اين از ناحيه عبد است كه او را آماده و مستعد می‌‏سازد براى اينكه مشمول عنايت و عطيه الهى گردد، هم چنان كه فسق و اعراض از حق در طرف ضلالت، خود زمينه را آماده براى اضلال خدايى می‌كند (2).

 

(1)            سوره مبارکه رعد آیه 28

(2)            ترجمه تفسير الميزان، ج‏11، ص: 483